Reglament III “Curses Minis”

REGLAMENT DE LES TRES CURSES “MINIS”

1. La 3ª Cursa California Sports comptarà amb tres curses de nens, i les seves respectives categories i distàncies queden especificades en el proper punt 16 del present reglament. La primera cursa s’iniciarà a les 10 del matí, i les restants, un cop es vagin completant les anteriors proves. Quan acabi la tercera prova, començarà a la entrega de trofeus.

2. Les inscripcions es tancaran el dia 13 de maig per inscrpicions on-line i  16 de maig per inscripcions pressencials o quan s’arribi a 300 inscrits, i no se n’admetran el mateix dia de la cursa. El preu de la inscripció, per a qualsevol de les tres curses “minis” serà de 3 euros, i inclou l’assegurança d’accidents pertinent.

3. Les inscripcions es podran fer presencialment a la botiga California Sports, ubicada al carrer Lepant, 209, de Terrassa (cantonada amb c/ Tren de Baix, enfront de l’hotel Don Cándido)

4. La recollida de dorsals es podrà dur a terme el dissabte 16 de maig a la botiga California Sports, de 16:30 a 20 hores, o fins a les 9:30 h del matí del 17 de maig (dia de la prova).

5. La bossa d’obsequi s’entregarà un cop acabada la cursa.

6. Els nens participants hauran de fer el recorregut sols, en cap cas poden córrer acompanyats d’un adult, a excepció de que la organització així ho autoritzi expressament, per causes excepcionals, i prèvia petició del responsable legal o pare/mare del participant.

7. Cal el consentiment escrit del pare/mare/tutor-a, el qual s’haurà de lliurar en el moment de recollir el dorsal, adjuntant fotocòpia del carnet d’identitat de pare/mare o tutor legal, per els que no vinguin acompanyats del citat pare/mare o tutor legal. El consentiment es facilitarà mitjançant un formulari a través de la pàgina web de la cursa (es podrà baixar la autorització en PDF), i que també estarà disponible a la botiga California Sports.

8. Us informem que les dades personals dels nens participants seran incorporades al fitxer de base de dades de l‘organitzador i/o patrocinadors. La finalitat de la cessió de les vostres dades és: gestionar la prova i enviar-vos informació sobre la mateixa, o d’altres elements de promoció públics de la cursa (pòsters, articles en premsa, etc.), i informació relacionada amb aquesta o d’altres curses, com també possibles accions comercials.

9. Els participants i representants legals dels menors d’edat, donen consentiment exprés  tractament de les seves dades personals i autoritzen també a l’organitzador a publicar-les en el llistat d’inscrits i en el llistat de resultats.

10. Drets d’ imatge: Els participants i representants legals dels menors d’ edat accepten cedir a  organitzador i col·laboradors el dret de captació, reproducció, distribució i publicació de les imatges de la cursa a qualsevol medi de comunicació com diaris, web…etc.

11. Les imatges de la cursa, entenent com a tal, el temps abans, durant i després de la celebració de la mateixa, podran ser utilitzades per a la promoció de la mateixa i en edicions posteriors.

12. Podreu exercir el vostre dret d’accés, rectificació i cancel·1ació per correu electrònic a cursa@californiasports.es

13. Les dades dels atletes menors en qualsevol de les quatre curses seran tractades d’acord amb  que estableix la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, del 14 de desembre de 1999)

14. Pel fet d’inscriure’s, el corredor i els tutors legals accepten aquest reglament.

15. La entrega de premis es farà a partir de les 10:30 hores, i rebran trofeu els/les tres primers/es de cada categoria en les curses minis “A”, “B” i “C”. La organització es reserva el dret de deixat una categoria deserta quan no s’arribi als/les tres corredors/es inscrits/es en la pròpia categoria.

16. Les categories establertes seran les següents:

CURSA MINI “A” (400 METRES, APROXIMADAMENT)
CATEGORIA 1/2: NASCUTS/NASCUDES ALS ANYS 2007, 2008 I 2009, INCLUSIUS
CURSA MINI “B” (600 METRES, APROXIMADAMENT)
CATEGORIA 3/4: NASCUTS/NASCUDES ALS ANYS 2004, 2005 I 2006 INCLUSIUS
CURSA MINI “C” (1.200 METRES, APROXIMADAMENT)
CATEGORIA 5/6: NASCUTS/NASCUDES ALS ANYS 2001, 2002 I 2003, INCLUSIUS

Inscripcio_cursaMini

 

Inscripcions “Minis”